K-MARAN BV VASTGOEDMANAGEMENT

BOUWADVIES - ONTWIKKELING - PROJECTONDERSTEUNING - INTERIM - ONDERZOEK

Copyright  ©  K-Maran bv  Disclaimer

E  info@k-maran.nl
T  +31(0)85 - 2012994
M +31(0)6 - 20135319 

 

ONDERZOEK

Naast adviseringswerkzaamheden is het mogelijk K-Maran in te zetten voor specifieke onderzoeksopdrachten.

Dit kunnen verschillende typen van onderzoek zijn.

Wij hebben ruime ervaring met onder andere de volgende onderzoeksopdrachten:

Haalbaarheidsonderzoeken voor bouw– of ontwikkelplannen.

Onderzoek van contractuele overeenkomsten voor bouwopdrachten, waar zich geschillen

voordoen. Contractscreening voor het aangaan van bouw– of ontwikkelopdrachten.

Onderzoek van ontwikkelopgaven daar waar men deze niet haalbaar krijgt.

Onderzoek van ontwikkel locaties (bestaand vastgoed of grondposities) waar geen oplossingen voor gevonden worden. Dit kan zowel in de kosten, als aan de opbrengsten zijde van projecten zijn.

Onderzoek naar alternatieve bouw– of ontwikkelmogelijkheden waarmee oplossingen gecreëerd kunnen worden.

Onderzoek bij de aankoop van onroerend goed met name de technische due diligence.

Screenen van bouwkosten, offerten en aanbiedingen.